Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 11 mars 2019 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Valprövning
 6.Undersökning av förenligheten av ett uppdrag som anförtrotts en ledamot
 7.Tolkning av arbetsordningen
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 9.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 10.Begäran om brådskande förfarande (artikel 154 i arbetsordningen)
 11.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 12.Inkomna dokument
 13.Beslut om vissa dokument
 14.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 15.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 16.Arbetsplan
 17.Utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) ***I - Centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN-systemet) ***I (debatt)
 18.Programmet för Europeiska solidaritetskåren ***I (debatt)
 19.EU:s cybersäkerhetsakt ***I - Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och nätverket av nationella samordningscentrum ***I (debatt)
 20.Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan ***I (debatt)
 21.Frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog *** - Frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (debatt)
 22.Det europeiska medborgarinitiativet (debatt)
 23.Läget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland (debatt)
 24.Utveckling av EU:s kapacitet för konfliktförebyggande och medling (kortfattad redogörelse)
 25.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 28.Avslutande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (168 kb) Närvarolista (55 kb) Omröstningar med namnupprop (40 kb) 
 
Protokoll (79 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningar med namnupprop (27 kb) 
 
Protokoll (289 kb) Närvarolista (70 kb) Omröstningar med namnupprop (96 kb) 
Senaste uppdatering: 4 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy