Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 313kWORD 89k
Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Έλεγχος των εντολών
 6.Έλεγχος της συμβατότητας αποστολής που ανατέθηκε σε βουλευτή
 7.Ερμηνεία του Κανονισμού
 8.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 9.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 10.Αίτημα για διαδικασία κατεπείγοντος (άρθρο 154 του Κανονισμού)
 11.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 12.Κατάθεση εγγράφων
 13.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 14.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 15.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 16.Διάταξη των εργασιών
 17.Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) ***I - Κεντρικό σύστημα εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ΥΤΧ/TCN) ***I (συζήτηση)
 18.Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ***I (συζήτηση)
 19.Πράξη της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ***I - Ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού ***I (συζήτηση)
 20.Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ***I (συζήτηση)
 21.Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο *** - Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (ψήφισμα) (συζήτηση)
 22.Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ***Ι (συζήτηση)
 23.Κατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας (συζήτηση)
 24.Ανάπτυξη της ικανότητας της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση (σύντομη παρουσίαση)
 25.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 28.Λήξη της ετήσιας συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.04.


3. Δηλώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα του Boeing 737, το οποίο εκτελούσε πτήση από την Αντίς Αμπέμπα με προορισμό το Ναϊρόμπι όταν κατέπεσε χθες, Κυριακή 10 Μαρτίου 2019.

Στη συνέχεια υπενθυμίζει την τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρα στις 11 Μαρτίου 2004 στον σταθμό Atocha της Μαδρίτης, όπου έχασαν τη ζωή τους 192 άτομα. Υπενθυμίζει, εν προκειμένω, ότι η 11η Μαρτίου επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως συμβολική ημερομηνία μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας.

Προβαίνει σε δήλωση σχετικά με την 5η επέτειο της προσάρτησης της Κριμαίας από τη Ρωσία, ενέργεια την οποία το Κοινοβούλιο έχει κατ’ επανάληψη καταδικάσει ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμευση του Κοινοβουλίου υπέρ της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.

Καταλήγει κάνοντας αναφορά στην κατάσταση στη Βενεζουέλα, ορισμένες περιοχές της οποίας δεν τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια εδώ και αρκετές ημέρες, κάτι που έχει δραματικές συνέπειες ιδίως οσον αφορά τη δημόσια υγεία.


4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


5. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Κοινοβούλιο αποφασίζει να επικυρώσει την εντολή της Babette Winter και του Aleksejs Loskutovs με ισχύ από τις 10 και 14 Ιανουαρίου 2019, αντιστοίχως.


6. Έλεγχος της συμβατότητας αποστολής που ανατέθηκε σε βουλευτή

Κατά τη συνεδρίασή της, της 4ης Μαρτίου 2019, η Επιτροπή JURI προέβη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 του Κανονισμού, τη συμβατότητα με την Πράξη της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 της προσωρινής αποστολής που ανέθεσε ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας στον Alain Lamassoure, η οποία συνίσταται στη διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη όσον αφορά την εκλογή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία.

Η Επιτροπή JURI έκρινε ότι η αποστολή ήταν σε συμμόρφωση με την Πράξη.


7. Ερμηνεία του Κανονισμού

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφος 3 του Κανονισμού, για την ακόλουθη ερμηνεία του άρθρου 171 παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του Κανονισμού, εκ μέρους της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, στην οποία είχε παραπεμφθεί το θέμα της εφαρμογής της εν λόγω διάταξης:

«Εάν η τυχόν τροποποιηθείσα πρόταση νομικά δεσμευτικής πράξης δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία των ψηφισάντων σε επίπεδο επιτροπής, η επιτροπή προτείνει στο Κοινοβούλιο να απορρίψει την πρόταση.»

Εάν μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο δεν αντιτεθούν στην ερμηνεία της επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 226, παράγραφος 4, του Κανονισμού, εντός 24 ωρών μετά την ανακοίνωσή της, η ερμηνεία λογίζεται εγκριθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση τίθεται προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο.


8. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής να ξεκινήσει διοργανικές διαπραγματεύσεις με βάση την ακόλουθη έκθεση (σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 1 του Κανονισμού):

—   επιτροπή IMCO: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά όσον αφορά τη γενική τους ασφάλεια και την προστασία των επιβατών των οχημάτων και του ευάλωτου χρήστη της οδού, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/... και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 78/2009, (ΕΚ) αριθ. 79/2009 και (ΕΚ) αριθ. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)). Εισηγήτρια: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019).

Σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού, βουλευτές ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο μπορούν να ζητήσουν γραπτώς, πριν από τα μεσάνυχτα της αυριανής ημέρας, να τεθεί σε ψηφοφορία η απόφαση για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αφού εκπνεύσει η προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει διατυπωθεί αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων.


9. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού, ο πρόεδρος της Διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών ανακοίνωσε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι δεν έχει διατυπωθεί καμία αντίρρηση κατά της:

—    Σύσταση απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1799 όσον αφορά την εξαίρεση της Τράπεζας της Αγγλίας από τις απαιτήσεις προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA)) (B8-0143/2019)

—    Σύσταση απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εξαιρούμενων οντοτήτων (C(2019)00794-2019/2547(DEA)) (B8-0144/2019)

—    Σύσταση απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εξαιρούμενων οντοτήτων (C(2019)00791 -2019/2549(DEA)) (B8-0145/2019)

—    Σύσταση απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/522 όσον αφορά την εξαίρεση της Τράπεζας της Αγγλίας και του Γραφείου Διαχείρισης Χρέους του Ηνωμένου Βασιλείου από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (C(2019)00792-2019/2550(DEA)) (B8-0146/2019)

—    Σύσταση απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2019, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/588 όσον αφορά τη δυνατότητα προσαρμογής του μέσου ημερήσιου αριθμού συναλλαγών για μετοχή, σε περίπτωση που ο τόπος διαπραγμάτευσης με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών της μετοχής αυτής βρίσκεται εκτός της Ένωσης (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA)) (B8-0149/2019).

Εάν οι εν λόγω συστάσεις δεν αποτελέσουν, εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων Εάν οι εν λόγω συστάσεις δεν αποτελέσουν, εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων ωρών, μετά την ανακοίνωση στην ολομέλεια, το αντικείμενο ένστασης από μία πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, θα θεωρούνται εγκριθείσες. Σε αντίθετη περίπτωση, θα τίθενται σε ψηφοφορία.

Οι συστάσεις διατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας περιόδου συνόδου.


10. Αίτημα για διαδικασία κατεπείγοντος (άρθρο 154 του Κανονισμού)

Αίτηση εφαρμογής της διαδικασίας κατεπείγοντος από την Επιτροπή σχετικά με:

—   Κανόνες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - επιτροπή PECH

—   Άδειες αλιείας για αλιευτικά σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και αλιευτικές δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου στα ύδατα της Ένωσης [COM(2019)0049 – C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - επιτροπή PECH

—   Ορισμένες πτυχές ασφάλειας των σιδηροδρόμων και της συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - επιτροπή TRAN. Εισηγητής: Ismail Ertug

Το Σώμα θα κληθεί να αποφανθεί επί του κατεπείγοντος στην αρχή της αυριανής συνεδρίασης.


11. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση (00072/2018/LEX - C8-0124/2019 - 2017/0224(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 όσον αφορά ορισμένες χρεώσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της Ένωσης και χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων (00091/2018/LEX - C8-0123/2019 - 2018/0076(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση (αναδιατύπωση) (00069/2018/LEX - C8-0122/2019 - 2017/0128(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα που αλιεύονται στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2016/1139 και (ΕΕ) 2018/973, και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 (00078/2018/LEX - C8-0121/2019 - 2018/0074(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (κωδικοποίηση) (00079/2018/LEX - C8-0120/2019 - 2018/0263(COD))

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (00090/2018/LEX - C8-0119/2019 - 2017/0309(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων (00005/2019/LEX - C8-0118/2019 - 2018/0142(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των εμπορευμάτων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008 (00070/2018/LEX - C8-0117/2019 - 2017/0354(COD))

- Απόφαση του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 για τη για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας από την Ένωση (00019/2019/LEX - C8-0115/2019 - 2018/0385(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (00080/2018/LEX - C8-0113/2019 - 2018/0123(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε αγοραίες τιμές και την κατάργηση της οδηγίας 89/130/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003 του Συμβουλίου («κανονισμός ΑΕΕ») (00074/2018/LEX - C8-0112/2019 – 2017/0134(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υλοποίηση και τη λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu, για την τροποποίηση και κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 733/2002 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής (00084/2018/LEX - C8-0111/2019 - 2018/0110(COD)).


12. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος RO (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εξ ονόματος της Ένωσης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων για ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

AFET

- Διορισμός του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, αφετέρου (15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 469/2009 περί του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0047/2019)

- Έκθεση που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, αφετέρου (2015/0302M(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: József Nagy (A8-0070/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου με την χορήγηση ενωσιακής γενικής άδειας εξαγωγής για την εξαγωγή ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

- Προσωρινή έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής που αφορά τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για την εγκαθίδρυση εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Τουρκμενιστάν, αφετέρου (1998/0031R(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

- Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας (2018/2158(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

- Εκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό, της Ανδόρας και του Αγίου Μαρίνου (2018/2246(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

- Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη της ικανότητας της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση (2018/2159(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Soraya Post (A8-0075/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση της κοινής δράσης αριθ. 98/700/ΔΕΥ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

- Έκθεση σχετικά με την περίοδο μετά την αραβική άνοιξη: η μελλοντική πορεία στις χώρες ΜΑΒΑ (2018/2160(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Brando Benifei (A8-0077/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, του κανονισμού ΧΧ/2018 [κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα] και της απόφασης 2004/512/ΕΚ, και για την κατάργηση της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου (COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την κατάργηση του [κανονισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης] και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 375/2014 (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)) - επιτροπή CULT - Εισηγήτρια: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις (ΣΣΣΕ αριθ. 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

- *** Σύσταση αναφορικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός, και του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν αφετέρου, όσον αφορά τη συμμετοχή των κρατών αυτών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Monica Macovei (A8-0081/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη συνέχιση των εν εξελίξει δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας («Ηνωμένο Βασίλειο») από την Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)) - επιτροπή CULT - Εισηγητής: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Julia Reda (A8-0084/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πόρους για το ειδικό κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Michał Boni (A8-0086/2019)

- Προσωρινή έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (2017/0333R(APP)) - επιτροπή BUDG - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Vladimír Maňka - Εισηγητής: Pedro Silva Pereira (A8-0087/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού ΣΓΠ (ΕΕ) αριθ. 978/2012 (2018/2107(INI)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την Τουρκία (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Kati Piri (A8-0091/2019)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στο Ηνωμένο Βασίλειο (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

- Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (2018/0272M(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

- * Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά τον διορισμό ενός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

- * Έκθεση σχετικά με τον διορισμό του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τον διορισμό μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

- Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019 (2018/2119(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

- Έκθεση Ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) (2018/2279(INI)) - επιτροπή DEVE - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Ελένη Θεοχάρους - Εισηγητής: Francesc Gambús (A8-0160/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης στον τομέα του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτριες: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

- Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019 (2018/2120(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Marian Harkin (A8-0162/2019)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Monika Hohlmeier (2019/2002(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Dominique Bilde (2018/2267(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0166/2019)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen (2018/2247(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0167/2019)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών, του πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Francisco Assis (A8-0168/2019)


13. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπές EMPL, LIBE, TRAN

- Σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
αναπομπή επί της ουσίας: AFCO
γνωμοδότηση: AFET, INTA, EMPL, ENVI, TRAN, JURI, LIBE


14. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης, ακολουθούμενης από συζήτηση, συμπεριλήφθηκαν στην ημερήσια διάταξη (άρθρο 128 του Κανονισμού):

—   O-000001/2019 που κατέθεσαν οι John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Στέλιος Κούλογλου, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Κώστας Χρυσόγονος, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas και Dominique Bilde, προς την Επιτροπή: Κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων στην υδατοκαλλιέργεια (B8-0015/2019)

—   O-000022/2019 που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής (B8-0016/2019).


15. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Δεκεμβρίου 2018 είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


16. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Μαρτίου 2019 (PE 636.011/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Παρεμβαίνουν ο Terry Reintke, σχετικά με την αναγγελθείσα συμμετοχή του Προέδρου στο 13° Παγκόσμιο Συνέδριο Οικογενειών που θα πραγματοποιηθεί στη Βερόνα της Ιταλίας από τις 29 έως τις 31 Μαρτίου 2019 (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις), Gerard Batten, Piernicola Pedicini και Sophia in 't Veld, η οποία επιστρέφει στο θέμα που έθιξε ο Terry Reintke (ο Πρόεδρος επιβεβαιώνει ότι δεν θα συμμετάσχει στο Συνέδριο της Βερόνας).

°
° ° °

Δευτέρα

Αίτημα της Ομάδας ECR να εγγραφεί ως όγδοο σημείο στην ημερήσια διάταξη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τις πλημμύρες στην Κρήτη. Η συζήτηση θα κλείσει με την υποβολή προτάσεων ψηφίσματος, οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Παρεμβαίνει ο Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Με ΟΚ (81 υπέρ, 201 κατά, 10 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Παρεμβαίνει η Pervenche Berès για να επισημάνει ότι δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στην ψηφοφορία.

Τρίτη

Αίτημα της Ομάδας PPE για τροποποίηση του τίτλου της δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας από «Ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων» (σημείο 123 του PDOJ) σε «Ο νόμος Magnitsky στην ΕΕ (το καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων)».

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, και Judith Sargentini, κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (134 υπέρ, 146 κατά, 16 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας S&D να προστεθεί ως έκτο σημείο της ημερήσιας διάταξης το απόγευμα συζήτηση επί της έκθεσης του Morten Løkkegaard με τίτλο «Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες» (A8-0188/2017), η οποία έχει αρχικά προβλεφθεί για την ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης (σημείο 13 του PDOJ).

Παρεμβαίνει η Olga Sehnalová, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία αιτιολογεί το αίτημα.

Με ΟΚ (262 υπέρ, 29 κατά, 8 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Η ψηφοφορία παραμένει στην ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης.

Αίτημα της Ομάδας ALDE να προστεθεί ως τρίτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, μετά την έκθεση της Kati Piri με τίτλο «Έκθεση του 2018 για την Τουρκία» (A8-0091/2019) (σημείο 16 του PDOJ), δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα.

Η συζήτηση θα κλείσει με την υποβολή προτάσεων ψηφίσματος, οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Παρεμβαίνουν οι Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, υπέρ του αιτήματος, και Philippe Lamberts κατά του αιτήματος.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Καθορίζονται οι ακόλουθες προθεσμίες κατάθεσης εγγράφων:
Προτάσεις ψηφίσματος: Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 στις 12.00.
Τροπολογίες επί των προτάσεων ψηφίσματος και της κοινής πρότασης ψηφίσματος: Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 στις 12.00.
Τροπολογίες επί των κοινών προτάσεων ψηφίσματος: Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 στις 13.00.
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία και ψηφοφορία κατά τμήματα: Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 στις 19.00.

Πέμπτη

Αίτημα των Ομάδων Verts/ALE και EFDD να κλείσει η συζήτηση επί της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης με τίτλο «Κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων στην υδατοκαλλιέργεια» (σημείο 148 του PDOJ) με κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία την προσεχή περίοδο συνόδου.

Παρεμβαίνουν οι Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, και Dobromir Sośnierz, κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (130 υπέρ, 144 κατά, 14 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο James Carver.


17. Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) ***I - Κεντρικό σύστημα εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ΥΤΧ/TCN) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ΥΤΧ/TCN), με σκοπό τη συμπλήρωση και υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (σύστημα ECRIS-TCN) [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων διεξήχθη στις 8 Φεβρουαρίου 2018 (σημείο 12.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.2.2018)

Ο Daniel Dalton παρουσιάζει τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bernd Kölmel (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Pál Csáky, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Anna Hedh, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Romeo Franz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Emil Radev και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Daniel Dalton.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2019 και σημείο 9.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2019.


18. Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την κατάργηση του [κανονισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης] και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Η Michaela Šojdrová παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Ελένη Θεοχάρους (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE).

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Tiemo Wölken (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Ivana Maletić (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Bogdan Andrzej Zdrojewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Silvia Costa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bill Etheridge, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, και Enrique Guerrero Salom.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Julie Ward και Momchil Nekov.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Tibor Navracsics και Michaela Šojdrová.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2019.


19. Πράξη της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ***I - Ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού ***I (συζήτηση)

Έκθεση όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ENISA, τον «οργανισμό της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013, καθώς και σχετικά με την πιστοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών («πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο») [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Julia Reda (A8-0084/2019)

Οι Angelika Niebler και Julia Reda παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Nicola Danti (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO).

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι John Howarth (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Maria Grapini (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Romeo Franz (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Peter Kouroumbashev, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jakop Dalunde, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Christelle Lechevalier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Seán Kelly, Jens Geier, Ralph Packet, Angelika Mlinar, Marisa Matias, Andreas Schwab, Carlos Zorrinho και Εύα Καϊλή.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Franc Bogovič, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνουν οι Andrus Ansip, Angelika Niebler και Julia Reda.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2019 και σημείο 19.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2019.


20. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων διεξήχθη στις 25 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 13.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018).

Ο Paolo De Castro παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Marc Tarabella (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO).

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pilar Ayuso (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Mairead McGuinness, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nicola Caputo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Elsi Katainen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Matt Carthy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Mairead McGuinness, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Czesław Adam Siekierski, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Dobromir Sośnierz, Clara Aguilera, James Nicholson, Giancarlo Scottà, Michel Dantin, Eric Andrieu, Bas Belder, Philippe Loiseau, Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Innocenzo Leontini, Gilles Lebreton, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Karine Gloanec Maurin, Sofia Ribeiro, Michela Giuffrida, Othmar Karas, Seán Kelly, Marijana Petir, Andreas Schwab και Linda McAvan (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE).

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Momchil Nekov, Νότης Μαριάς, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Giulia Moi, Caterina Chinnici και Olga Sehnalová.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Paolo De Castro.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2019.


21. Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο *** - Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (ψήφισμα) (συζήτηση)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272M(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Η Heidi Hautala παρουσιάζει τη σύσταση και την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jan Zahradil (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Jarosław Wałęsa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Elsi Katainen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Νότης Μαριάς και Dobromir Sośnierz.

Παρεμβαίνουν οι Andrus Ansip και Heidi Hautala.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2019 και σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2019.


22. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ***Ι (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις διεξάχθηκε στις 5 Ιουλίου 2018 (σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2018).

Ο Alain Lamassoure (αναπληρώνοντας τον εισηγητή) παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Angel Dzhambazki, (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Cristian Dan Preda (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Pál Csáky, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pál Csáky, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jean-Luc Schaffhauser, και Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Carlos Coelho, Ramón Jáuregui Atondo και Jarosław Wałęsa.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Luke Ming Flanagan.

Παρεμβαίνουν οι Andrus Ansip και Alain Lamassoure.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2019.


23. Κατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας [2018/2158(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Η Sandra Kalniete παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

Παρεμβαίνουν οι Tibor Navracsics και Sandra Kalniete.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2019.


24. Ανάπτυξη της ικανότητας της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη της ικανότητας της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση [2018/2159(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Soraya Post (A8-0075/2019)

Η Soraya Post προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Julie Ward και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.24 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2019.


25. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Siegfried Mureşan, Fabio Massimo Castaldo, Κώστας Μαυρίδης, Pál Csáky, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Florent Marcellesi, Emilian Pavel, Kateřina Konečná, Marian Harkin, Josep-Maria Terricabras, Urszula Krupa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Miguel Urbán Crespo, Julie Ward, Ana Miranda, Răzvan Popa, Rory Palmer, Gerard Batten, Lynn Boylan, Gilles Lebreton και Dobromir Sośnierz.


26. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" 636.011/OJMA).


27. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 23.32.


28. Λήξη της ετήσιας συνόδου

Λήγει η σύνοδος 2018-2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Δυνάμει των διατάξεων της Συνθήκης, το Σώμα θα συνέλθει αύριο Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 στις 9.00.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Χουντής, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Jurek, Juvin, Καϊλή, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Μαυρίδης, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Δικαιολογημένα απόντες:

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου