Indeks 
Zapisnik
PDF 287kWORD 80k
Ponedjeljak, 11. ožujka 2019. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Izjave Predsjedništva
 4.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 5.Provjera valjanosti mandata
 6.Provjera spojivosti zadaće povjerene zastupniku
 7.Tumačenje Poslovnika
 8.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)
 9.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 10.Zahtjev za hitni postupak (članak 154. Poslovnika)
 11.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 12.Podnošenje dokumenata
 13.Odluke o određenim dokumentima
 14.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 15.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 16.Plan rada
 17.Razmjena podataka o državljanima trećih zemalja i Europski informacijski sustav kaznene evidencije (ECRIS) ***I - Centralizirani sustav za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) ***I (rasprava)
 18.Program Europskih snaga solidarnosti ***I (rasprava)
 19.Akt EU-a o kibersigurnosti ***I - Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreža nacionalnih koordinacijskih centara ***I (rasprava)
 20.Nepoštene trgovačke prakse u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom ***I (rasprava)
 21.Dobrovoljni sporazum o partnerstvu između EU-a i Vijetnama o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma *** - Dobrovoljni sporazum o partnerstvu između EU-a i Vijetnama o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma (rezolucija) (rasprava)
 22.Europska građanska inicijativa*** (rasprava)
 23.Stanje političkih odnosa EU-a i Rusije (rasprava)
 24.Izgradnja kapaciteta EU-a za sprečavanje sukoba i posredovanje (kratko predstavljanje)
 25.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 26.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 27.Zatvaranje dnevne sjednice
 28.Zaključenje godišnjeg zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se zasjedanje koje je prekinuto u četvrtak 14. veljače 2019.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 17:04 h.


3. Izjave Predsjedništva

Predsjednik je izrazio sućut obiteljima žrtava avionske nesreće Boeinga 737 koji se 10. ožujka 2019. srušio na putu iz Addis Abebe prema Nairobiju.

Podsjetio je zatim na atentat izvršen 11. ožujka 2004. na željezničkom kolodvoru u Madridu u kojem su život izgubile 192 osobe. Tom je prilikom podsjetio da je 11. ožujka Europska unija odabrala kao simboličan datum komemoracije žrtava terorizma.

Predsjednik je zatim dao izjavu povodom 5. godišnjice pripajanja Krima Rusiji, poteza koji je u više navrata Parlament osudio kao kršenje međunarodnog prava. Tom je prilikom podsjetio na predanost Parlamenta neovisnosti i teritorijalnom integriitetu Ukrajine.

Na kraju je govorio o stanju u Venezueli, u kojoj su neki dijelovi zemlje već nekoliko dana lišeni struje, što ima dramatične posljedice posebno na javno zdravlje.


4. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


5. Provjera valjanosti mandata

Na prijedlog Odbora JURI, Parlament potvrđuje valjanost mandata Babette Winter i Aleksejsa Loskutovsa s učinkom od 10. odnosno 14. siječnja 2019.


6. Provjera spojivosti zadaće povjerene zastupniku

Tijekom svoje sjednice od 4. ožujka 2019., Odbor JURI je u skladu s člankom 4. stavkom 5. Poslovnika provjerio spojivost privremene zadaće u pogledu učenja povijesti u Europi, koju je francuski premijer povjerio Alanu Lamassoureu, s Aktom od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima.

Odbor JURI zaključio je da je zadaća spojiva s Aktom.


7. Tumačenje Poslovnika

Predsjednik je obavijestio Parlament, u skladu s člankom 226. stavkom 3. Poslovnika, o sljedećem tumačenju članka 171. stavka 1. podstavka 1. točke (b) Poslovnika koje je dao Odbor za ustavna pitanja, a koji ga je razmatrao na temelju te odredbe:

"Ako prijedlog pravno obvezujećeg akta, s izmjenama ili bez njih, u odboru ne dobije većinu glasova, odbor će Parlamentu predložiti odbijanje akta."

Ako klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne ospore tumačenje odbora u roku od 24 sata nakon objave, u skladu s člankom 226. stavkom 4. Poslovnika to se tumačenje smatra usvojenim. U suprotnom, o tom se predmetu glasuje u Parlamentu.


8. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik najavio je odluku nadležnog odbora o stupanju u međuinstitucijske pregovore na temelju sljedećeg izvješća (u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika):

—   Odbor IMCO: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju za motorna vozila i njihove prikolice te za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice namijenjene za takva vozila, u pogledu njihove opće sigurnosti te zaštite osoba u vozilima i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, o izmjeni Uredbe (EU) 2018/... i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 78/2009, (EZ) br. 79/2009 i (EZ) br. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)). Izvjestiteljica: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019).

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika, zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku, do kraja sutrašnjeg dana, zatražiti da se glasuje o odluci o stupanju u pregovore.

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.


9. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

U skladu s člankom 105. stavkom 6. Poslovnika, predsjednik Konferencije predsjednika odbora obavijestio je predsjednika Parlamenta da nije uložen nijedan prigovor na:

—    Preporuka za donošenje odluke podnesena u skladu s člankom 105. stavkom 6. Poslovnika o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 30. siječnja 2019. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/1799 u pogledu izuzeća Središnje banke Ujedinjene Kraljevine od zahtjeva za transparentnost prije i poslije trgovanja iz Uredbe (EU) br. 600/2014 (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA)) (B8-0143/2019)

—    Preporuka za donošenje odluke podnesena u skladu s člankom 105. stavkom 6. Poslovnika o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 30. siječnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa izuzetih subjekata (C(2019)00794-2019/2547(DEA)) (B8-0144/2019)

—    Preporuka za donošenje odluke podnesena u skladu s člankom 105. stavkom 6. Poslovnika o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 30. siječnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa izuzetih subjekata (C(2019)00791 -2019/2549(DEA)) (B8-0145/2019)

—    Preporuka za donošenje odluke podnesena u skladu s člankom 105. stavkom 6. Poslovnika o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 30.siječnja2019. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/522 u pogledu izuzeća Središnje banke Ujedinjene Kraljevine i Ureda za upravljanje dugom Ujedinjene Kraljevine iz područja primjene Uredbe (EU) br. 596/2014 (C(2019)00792-2019/2550(DEA)) (B8-0146/2019)

—    Preporuka za donošenje odluke podnesena u skladu s člankom 105. stavkom 6. Poslovnika o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 13. veljače 2019. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/588 u pogledu mogućnosti prilagodbe prosječnog dnevnog broja transakcija dionicom kada se mjesto trgovanja s najvećim prometom tom dionicom nalazi izvan Unije (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA)) (B8-0149/2019).

Preporuke se smatraju usvojenima, osim ako u roku od 24 sata klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne ulože prigovor. U suprotnom se slučaju o njima glasuje.

Preporuke su dostupne na internetskoj stranici Parlamenta tijekom trajanja sjednice.


10. Zahtjev za hitni postupak (članak 154. Poslovnika)

Zahtjev Komisije za primjenu hitnog postupka:

—   Pravila koja se odnose na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - Odbor PECH

—   Odobrenja za ribolov ribarskim plovilima Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i ribolovne aktivnosti ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije [COM(2019)0049 – C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - Odbor PECH

—   Određeni aspekti sigurnosti i povezivosti željeznica s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Odbor TRAN. Izvjestitelj: Ismail Ertug

Parlament će odluku o zahtjevu za provedbu hitnog postupka donijeti na početku sutrašnje sjednice.


11. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 13. ožujka 2019. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji (00072/2018/LEX - C8-0124/2019 - 2017/0224(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za preračunavanje valuta (00091/2018/LEX - C8-0123/2019 - 2018/0076(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanju prekogranične razmjene informacija o neplaćanju cestarina u Uniji (preinaka) (00069/2018/LEX - C8-0122/2019 - 2017/0128(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove ulovljene u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni uredaba (EU) 2016/1139 i (EU) 2018/973 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007 i (EZ) br. 1300/2008 (00078/2018/LEX - C8-0121/2019 - 2018/0074(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva (kodificirani tekst) (00079/2018/LEX - C8-0120/2019 - 2018/0263(COD))

- Odluka Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (00090/2018/LEX - C8-0119/2019 - 2017/0309(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 167/2013 o homologaciji i nadzoru tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo (00005/2019/LEX - C8-0118/2019 - 2018/0142(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 764/2008 (00070/2018/LEX - C8-0117/2019 - 2017/0354(COD))

- Odluka Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti i Uredbe (EU) 2018/1999 o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije (00019/2019/LEX - C8-0115/2019 - 2018/0385(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije (00080/2018/LEX - C8-0113/2019 - 2018/0123(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/130/EEZ, Euratom i Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003 (Uredba o BND-u) (00074/2018/LEX - C8-0112/2019 - 2017/0134(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju i funkcioniranju vršne domene .eu, izmjeni i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 733/2002 i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 874/2004 (00084/2018/LEX - C8-0111/2019 - 2018/0110(COD)).


12. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Zamjena dijela članova Revizorskog suda - kandidat RO (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Imenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Vlade Republike Filipina o određenim aspektima usluga zračnog prijevoza (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

AFET

- Imenovanje predsjednika Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

2) odbora

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Arapske Republike Egipta, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)) - AFET - izvjestiteljica: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o suradnji za partnerstvo i razvoj između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islamske Republike Afganistana, s druge strane (15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)) - AFET - izvjestiteljica: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 469/2009 o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)) - JURI - izvjestitelj: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)) - LIBE - izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0047/2019)

- Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o suradnji za partnerstvo i razvoj između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islamske Republike Afganistana, s druge strane (2015/0302M(NLE)) - AFET - izvjestiteljica: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkim informacijama o prijevozu tereta (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)) - TRAN - izvjestiteljica: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da u interesu Europske unije ratificiraju Protokol o izmjeni Konvencije Vijeća Europe za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)) - LIBE - izvjestitelj: József Nagy (A8-0070/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 izdavanjem opće izvozne dozvole Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)) - INTA - izvjestitelj: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

- Privremeno izvješće o nacrtu odluke Vijeća i Komisije o sklapanju Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju o uspostavi partnerstva između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Turkmenistana, s druge strane (1998/0031R(NLE)) - AFET - izvjestiteljica: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

- Izvješće o stanju političkih odnosa EU-a i Rusije (2018/2158(INI)) - AFET -izvjestiteljica : Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

- Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o pregovorima o sporazumu o pridruživanju između EU-a i Andore, Monaka i San Marina (2018/2246(INI)) - AFET - izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

- Izvješće o izgradnji kapaciteta EU-a za sprečavanje sukoba i posredovanje (2018/2159(INI)) - AFET - izvjestiteljica: Soraya Post (A8-0075/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije Vijeća 98/700/PUP, Uredbe (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)) - LIBE - izvjestiteljica: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

- Izvješće o razdoblju nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA (2018/2160(INI)) - AFET - izvjestitelj: Brando Benifei (A8-0077/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008, Uredbe (EZ) br. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [Uredba o interoperabilnosti] i Odluke 2004/512/EZ te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2008/633/PUP (COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)) - LIBE - izvjestitelj: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Europskih snaga solidarnosti i o stavljanju izvan snage [Uredbe o Europskim snagama solidarnosti] i Uredbe (EU) br. 375/2014 (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)) - CULT - izvjestiteljica: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da postanu stranke, u interesu Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o integriranom pristupu za sigurnost, zaštitu i usluge na nogometnim utakmicama i ostalim sportskim priredbama (CETS br. 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)) - LIBE - izvjestiteljica: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Aranžmana između Europske unije, s jedne strane, i Kraljevine Norveške, Republike Islanda, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna, s druge strane, o sudjelovanju tih država u Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)) - LIBE - : Monica Macovei (A8-0081/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju odredbi za nastavak tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u okviru programa Erasmus+ u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske („Ujedinjena Kraljevina”) iz Europske unije (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)) - CULT - izvjestitelj: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)) - INTA - izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)) - ITRE - izvjestiteljica: Julia Reda (A8-0084/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)) - REGI - izvjestiteljica: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)) - ITRE - izvjestitelj: Michał Boni (A8-0086/2019)

- Privremeno izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o osnivanju Europskog monetarnog fonda (2017/0333R(APP)) - BUDG - ECON - izvjestitelj: Vladimír Maňka - izvjestitelj: Pedro Silva Pereira (A8-0087/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza (COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)) - LIBE - izvjestiteljica: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

- Izvješće o provedbi Uredbe (EU) br. 978/2012 o OSP-u (2018/2107(INI)) - INTA - izvjestitelj: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

- Izvješće o Izvješću Komisije o Turskoj za 2018. (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI)) - AFET - izvjestiteljica: Kati Piri (A8-0091/2019)

- * Izvješće o nacrtu Provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Ujedinjenoj Kraljevini (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)) - LIBE - izvjestitelj: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

- Izvješće koji sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma (2018/0272M(NLE)) - INTA - izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za azil i migracije (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)) - LIBE - izvjestiteljica: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za unutarnju sigurnost (COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)) - LIBE - izvjestiteljica: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

- * Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o općim aranžmanima za trošarine (preinaka) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)) - ECON - izvjestitelj: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

- * Izvješće o Preporuci Vijeća o imenovanju člana Izvršnog odbora Europske središnje banke (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)) - ECON - izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

- * Izvješće o Prijedlogu imenovanja predsjednika Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)) - ECON - izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

- Izvješće o prijedlogu Komisije u vezi s imenovanjem člana Jedinstvenog sanacijskog odbora (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)) - ECON - izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

- Izvješće o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2019. (2018/2119(INI)) - ECON - izvjestitelj: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

- Izvješće Godišnje strateško izvješće o provedbi i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja (2018/2279(INI)) - DEVE - ENVI - izvjestiteljica: Eleni Theocharous - izvjestitelj: Francesc Gambús (A8-0160/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za izvanredne situacije u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)) - EMPL - izvjestitelji: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

- Izvješće o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2019. (2018/2120(INI)) - EMPL - izvjestitelj: Marian Harkin (A8-0162/2019)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Moniki Hohlmeier (2019/2002(IMM)) - JURI - izvjestitelj: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Dominique Bilde (2018/2267(IMM)) - JURI - izvjestitelj: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jean-Marieju Le Penu (2018/2247(IMM)) - JURI - izvjestitelj: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola, u ime Europske unije i njezinih država članica, o izmjeni Sporazuma o pomorskom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i vlade Narodne Republike Kine, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)) - TRAN - izvjestitelj: Francisco Assis (A8-0168/2019)


13. Odluke o određenim dokumentima

Izmjene upućivanja na odbore (članak 53. Poslovnika)

odbori EMPL, LIBE, TRAN

- Sklapanje Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
upućeno nadležnom odboru: AFCO
mišljenje: AFET, INTA, EMPL, ENVI, TRAN, JURI, LIBE


14. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Sljedeća pitanja za usmeni odgovor s raspravom uvrštena su na dnevni red Parlamenta (članak 128. Poslovnika):

—   O-000001/2019 koje su postavili John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas i Dominique Bilde, Komisiji: Pravila o dobrobiti životinja u akvakulturi (B8-0015/2019)

—   O-000022/2019 koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Komisiji: Temeljna prava osoba afričkog podrijetla (B8-0016/2019).


15. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacija Komisije o stajalištima i rezolucijama koje je Europski parlament usvojio tijekom sjednice u prosincu 2018. dostupna je na internetskoj stranici Parlamenta.


16. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od ožujka 2019 (PE 636.011/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Govorio je Terry Reintke, o najavljenom sudjelovanju predsjednika na 13. Svjetskom kongresu obitelji koji će se održati u Veroni (Italija) od 29. do 31. ožujka 2019. (predsjednik je pojasnio situaciju), Gerard Batten, Piernicola Pedicini i Sophia in 't Veld, koja se vratila na temu koju je načeo Terry Reintke (predsjednik je potvrdio da neće sudjelovati na Kongresu u Veroni).

°
° ° °

Ponedjeljak

Zahtjev kluba ECR da se kao 8. točka na dnevni red upiše izjava Komisije o poplavama na Kreti. Rasprava bi se zaključila podnošenjem prijedloga rezolucije o kojima bi se glasovalo u četvrtak.

Govorio je Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je obrazložio zahtjev.

Poimeničnim glasovanjem (81 za, 201 protiv, 10 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

Govorila je Pervenche Berès kako bi pojasnila da nije mogla sudjelovati u glasovanju.

Utorak

Zahtjev kluba EPP o izmjenu naslova izjave koju je dala potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku "Europski režim sankcija za kršenje ljudskih prava" (point 123 du PDOJ) u "Zakon Magnicki u EU-u (sankcije za kršenje ljudskih prava)".

Govorili su Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je obrazložio zahtjev, i Judith Sargentini, protiv zahtjeva.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (134 za, 146 protiv, 16 suzdržanih) odbio zahtjev.

Zahtjev kluba S&D da se kao 6. točka na popodnevni dnevni red upiše rasprava o izvješću Mortena Løkkegaarda "Zahtjevi za pristupačnost proizvoda i usluga" (A8-0188/2017), prvotno upisana pod glasovanje u srijedu (point 13 du PDOJ).

Govorila je Olga Sehnalová, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je obrazložila zahtjev.

Poimeničnim glasovanjem (262 za, 29 protiv, 8 suzdržanih), Parlament je odobrio zahtjev.

Glasovanje ostaje upisano pod dijelom “Glasovanje” na dnevnom redu od srijede.

Zahtjev kluba ALDE da se kao 3. točka dnevnog reda, odmah nakon izvješća Kati Piri "Izvješće o Turskoj za 2018." (A8-0091/2019) (point 16 du PDOJ), upiše izjava koju bi dala potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o kriznoj situaciji u Venezueli.

Rasprava bi se zaključila podnošenjem prijedloga rezolucije o kojima bi se glasovalo u četvrtak.

Govorili su Javier Nart, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je obrazložio zahtjev, Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji ga je podržao, i Philippe Lamberts protiv zahtjeva.

Parlament je odobrio zahtjev.

Određeni su sljedeći rokovi:
Prijedlozi rezolucija: utorak 12. ožujka 2019. u 12 sati.
Izmjene prijedloga rezolucije i zajedničkog prijedloga rezolucije: srijeda 13. ožujka 2019. u 12 sati.
Izmjene zajedničkog prijedloga rezolucije: srijeda 13. ožujka 2019. u 13 sati.
Zahtjevi za odvojenim glasovanjem i glasovanjem po dijelovima: srijeda 13. ožujka 2019. u 19 sati.

Četvrtak

Zahtjevi klubova Verts/ALE i EFDD o tome da se rasprava o pitanju za usmeni odgovor na temu "Pravila o dobrobiti životinja u akvakulturi" (point 148 du PDOJ) zaključi podnošenjem prijedloga rezolucije o kojima bi se glasovalo na sljedećoj sjednici.

Govorili su Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je obrazložio zahtjev, i Dobromir Sośnierz, protiv zahtjeva.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (130 za, 144 protiv, 14 suzdržanih) odbio zahtjev.

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.

°
° ° °

Govorio je James Carver.


17. Razmjena podataka o državljanima trećih zemalja i Europski informacijski sustav kaznene evidencije (ECRIS) ***I - Centralizirani sustav za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2009/315/PUP u vezi s razmjenom podataka o državljanima trećih zemalja i u vezi s Europskim informacijskim sustavom kaznene evidencije (ECRIS) te o zamjeni Odluke Vijeća 2009/316/PUP [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu i potporu Europskom informacijskom sustavu kaznene evidencije te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Glasovanje o stupanju u međuinstitucijske pregovore održano je 8. veljače 2018. (točka 12.6 zapisnika od 8.2.2018.)

Daniel Dalton predstavio je izvješća.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su Bernd Kölmel (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Pál Csáky, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Anna Hedh, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Angelika Mlinar, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Romeo Franz, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Emil Radev i Ruža Tomašić.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski i Notis Marias.

Govorili su Věra Jourová i Daniel Dalton.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.14 zapisnika od 12.3.2019. i točka 9.15 zapisnika od 12.3.2019..


18. Program Europskih snaga solidarnosti ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Europskih snaga solidarnosti i o stavljanju izvan snage [Uredbe o Europskim snagama solidarnosti] i Uredbe (EU) br. 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Michaela Šojdrová predstavila je izvješće.

Govorila je Eleni Theocharous (izvjestiteljica za mišljenje Odbora DEVE).

Govorio je Tibor Navracsics (povjerenik Komisije).

Govorili su Tiemo Wölken (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Ivana Maletić (izvjestiteljica za mišljenje Odbora REGI), Bogdan Andrzej Zdrojewski, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Silvia Costa, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helga Trüpel, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Nikolaos Chountis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bill Etheridge, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Kostas Papadakis, nezavisni zastupnik, i Enrique Guerrero Salom.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su Julie Ward i Momchil Nekov.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo i Notis Marias.

Govorili su Tibor Navracsics i Michaela Šojdrová.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.16 zapisnika od 12.3.2019..


19. Akt EU-a o kibersigurnosti ***I - Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreža nacionalnih koordinacijskih centara ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ENISA-i (agenciji EU-a za kibersigurnost) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 526/2013 te o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije („Akt o kibersigurnosti”) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestiteljica: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestiteljica: Julia Reda (A8-0084/2019)

Angelika Niebler i Julia Reda predstavile su svoja izvješća.

Govorio je Nicola Danti (izvjestitelj za mišljenje Odbora IMCO).

Govorio je Andrus Ansip (potpredsjednik Komisije).

Govorili su John Howarth (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Maria Grapini (izvjestiteljica za mišljenje Odbora IMCO), Romeo Franz (izvjestitelj za mišljenje Odbora LIBE), Paul Rübig, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Peter Kouroumbashev, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Zdzisław Krasnodębski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Pavel Telička, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jakop Dalunde, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jaromír Kohlíček, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Christelle Lechevalier, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Seán Kelly, Jens Geier, Ralph Packet, Angelika Mlinar, Marisa Matias, Andreas Schwab, Carlos Zorrinho i Eva Kaili.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorili su Andrus Ansip, Angelika Niebler i Julia Reda.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.17 zapisnika od 12.3.2019. i točka 19.1 zapisnika od 13.3.2019..


20. Nepoštene trgovačke prakse u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Glasovanje o odluci o stupanju u međuinstitucijske pregovore održano je dana 25. listopada 2018. (točka 13.3 zapisnika od 25.10.2018.).

Paolo De Castro predstavio je izvješće.

Govorio je Marc Tarabella (izvjestitelj za mišljenje Odbora IMCO).

Govorio je Phil Hogan (povjerenik Komisije).

Govorili su Pilar Ayuso (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ENVI), Mairead McGuinness, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Nicola Caputo, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anthea McIntyre, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Elsi Katainen, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Maria Heubuch, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Matt Carthy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Marco Zullo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, John Stuart Agnew, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Mairead McGuinness, Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik, Czesław Adam Siekierski, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Dobromir Sośnierz, Clara Aguilera, James Nicholson, Giancarlo Scottà, Michel Dantin, Eric Andrieu, Bas Belder, Philippe Loiseau, Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Innocenzo Leontini, Gilles Lebreton, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Karine Gloanec Maurin, Sofia Ribeiro, Michela Giuffrida, Othmar Karas, Seán Kelly, Marijana Petir, Andreas Schwab i Linda McAvan (izvjestiteljica za mišljenje Odbora DEVE).

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Momchil Nekov, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Giulia Moi, Caterina Chinnici i Olga Sehnalová.

Govorio je Phil Hogan.

PREDSJEDA: Fabio Massimo CASTALDO
potpredsjednik

Govorio je Paolo De Castro.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.18 zapisnika od 12.3.2019..


21. Dobrovoljni sporazum o partnerstvu između EU-a i Vijetnama o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma *** - Dobrovoljni sporazum o partnerstvu između EU-a i Vijetnama o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma (rezolucija) (rasprava)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Izvješće koji sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272M(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Heidi Hautala predstavila je preporuku i izvješće.

Govorio je Andrus Ansip (potpredsjednik Komisije).

Govorili su Jan Zahradil (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Jarosław Wałęsa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Neena Gill, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Elsi Katainen, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Doru-Claudian Frunzulică.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias i Dobromir Sośnierz.

Govorili su Andrus Ansip i Heidi Hautala.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.6 zapisnika od 12.3.2019. i točka 9.7 zapisnika od 12.3.2019..


22. Europska građanska inicijativa*** (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj građanskoj inicijativi [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Glasovanje u stupanju u međuinstitucijske pregovore održalo se 5. srpnja 2018. (točka 6.5 zapisnika od 5.7.2018.)

Alain Lamassoure predstavio je izvješće.

Govorio je Andrus Ansip (u ime izvjestitelja).

Govorili su Angel Dzhambazki (izvjestitelj za mišljenje Odbora CULT), Cristian Dan Preda (izvjestitelj za mišljenje Odbora PETI), Pál Csáky, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Sylvia-Yvonne Kaufmann, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jean-Luc Schaffhauser i Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a.

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

Govorili su Josep-Maria Terricabras, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Barbara Spinelli, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Carlos Coelho, Ramón Jáuregui Atondo i Jarosław Wałęsa.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Kostadinka Kuneva i Luke Ming Flanagan.

Govorili su Andrus Ansip i Alain Lamassoure.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.19 zapisnika od 12.3.2019..


23. Stanje političkih odnosa EU-a i Rusije (rasprava)

Izvješće o stanju političkih odnosa EU-a i Rusije [2018/2158(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Sandra Kalniete predstavila je izvješće.

Govorio je Tibor Navracsics (član Komisije) u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Liisa Jaakonsaari, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anna Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a.

Govorili su Tibor Navracsics i Sandra Kalniete.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.23 zapisnika od 12.3.2019..


24. Izgradnja kapaciteta EU-a za sprečavanje sukoba i posredovanje (kratko predstavljanje)

Izvješće o izgradnji kapaciteta EU-a za sprečavanje sukoba i posredovanje [2018/2159(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Soraya Post (A8-0075/2019)

Soraya Post održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Julie Ward i Notis Marias.

Govorio je Tibor Navracsics (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 9.24 zapisnika od 12.3.2019..


25. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Siegfried Mureşan, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides, Pál Csáky, Nicola Caputo, Notis Marias, Florent Marcellesi, Emilian Pavel, Kateřina Konečná, Marian Harkin, Josep-Maria Terricabras, Urszula Krupa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Miguel Urbán Crespo, Julie Ward, Ana Miranda, Răzvan Popa, Rory Palmer, Gerard Batten, Lynn Boylan, Gilles Lebreton i Dobromir Sośnierz.


26. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” 636.011/OJMA).


27. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:32 h.


28. Zaključenje godišnjeg zasjedanja

Zasjedanje 2018-2019 Europskog parlamenta je zaključeno.

U skladu s odredbama Ugovora, Parlament zasjeda sutra, u utorak 12. ožujka 2019. u 9:00 h.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Ispričani:

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Posljednje ažuriranje: 4. srpnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti