Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 12. märts 2019 - Strasbourg

5. Julgeolekuohud, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalikud ELi tasandi meetmed nende ohtude vähendamiseks (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Julgeolekuohud, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalikud ELi tasandi meetmed nende ohtude vähendamiseks (2019/2575(RSP))

Arutelu toimus 13. veebruaril 2019 (13.2.2019 protokollipunkt 27).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel turvaohtude kohta, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalike meetmete kohta nende ohtude vähendamiseks ELi tasandil (2019/2575(RSP)) (B8-0153/2019);

—   Caroline Nagtegaal fraktsiooni ALDE nimel julgeolekuohtude kohta, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalike ELi tasandi meetmete kohta nende ohtude vähendamiseks (2019/2575(RSP)) (B8-0154/2019);

—   Luděk Niedermayer, Angelika Niebler, Ivo Belet ja Paul Rübig fraktsiooni PPE nimel julgeolekuohtude kohta, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalike ELi tasandi meetmete kohta nende ohtude vähendamiseks (2019/2575(RSP)) (B8-0155/2019);

—   Dan Nica ja Peter Kouroumbashev fraktsiooni S&D nimel julgeolekuohtude kohta, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalike ELi tasandi meetmete kohta nende ohtude vähendamiseks (2019/2575(RSP)) (B8-0159/2019);

—   Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel julgeolekuohtude kohta, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalike ELi tasandi meetmete kohta nende ohtude vähendamiseks (2019/2575(RSP)) (B8-0160/2019);

—   Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou ja Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel turvaohtude kohta, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalike meetmete kohta nende ohtude vähendamiseks ELi tasandil (2019/2575(RSP)) (B8-0162/2019);

—   Hans-Olaf Henkel fraktsiooni ECR nimel julgeolekuohtude kohta, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalike ELi tasandi meetmete kohta nende ohtude vähendamiseks (2019/2575(RSP)) (B8-0164/2019).

Hääletus: 12.3.2019 protokollipunkt 8.22.

Viimane päevakajastamine: 6. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika