Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 12. märts 2019 - Strasbourg

6. Sooline tasakaal kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele ELis (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Sooline tasakaal kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele ELis (2019/2614(RSP))

Melania Gabriela Ciot (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Esther de Lange fraktsiooni PPE nimel, Mercedes Bresso fraktsiooni S&D nimel, Ulrike Trebesius fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni EFDD nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hilde Vautmans, Markus Ferber, Pervenche Berès, Mirosław Piotrowski, Sophia in 't Veld, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, Rosa Estaràs Ferragut, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dobromir Sośnierz, Patrizia Toia, Ernest Urtasun, Sirpa Pietikäinen ja Vilija Blinkevičiūtė.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Bill Etheridge ja Anneli Jäätteenmäki.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Melania Gabriela Ciot.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2019 protokollipunkt 11.9.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Viimane päevakajastamine: 6. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika