Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 12 marca 2019 r. - Strasburg

6. Równowaga płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Równowaga płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE (2019/2614(RSP))

Melania Gabriela Ciot (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrali: Esther de Lange w imieniu grupy PPE, Mercedes Bresso w imieniu grupy S&D, Ulrike Trebesius w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Mireille D'Ornano w imieniu grupy EFDD, Dobromir Sośnierz niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hilde Vautmans, Markus Ferber, Pervenche Berès, Mirosław Piotrowski, Sophia in 't Veld, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, Rosa Estaràs Ferragut, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dobromira Sośnierza, Patrizia Toia, Ernest Urtasun, Sirpa Pietikäinen i Vilija Blinkevičiūtė.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Bill Etheridge i Anneli Jäätteenmäki.

Głos zabrały Věra Jourová i Melania Gabriela Ciot.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.9 protokołu z dnia 14.3.2019.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności