Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0140(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0060/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0060/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2019 - 9.5
CRE 12/03/2019 - 9.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0139

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

9.5. Ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές [COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0139)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία, ο David Coburn.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Νοεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου