Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0144(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0018/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0018/2018

Συζήτηση :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2019 - 9.15
CRE 12/03/2019 - 9.15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0149

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

9.15. Κεντρικό σύστημα εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ΥΤΧ/TCN) ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ΥΤΧ/TCN), με σκοπό τη συμπλήρωση και υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (σύστημα ECRIS-TCN) [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Η ψηφοφορία επί της απόφασης για έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων διεξήχθη στις 8 Φεβρουαρίου 2018 (σημείο 12.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.2.2018).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 15)

Παρεμβαίνουν οι Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος ζητεί να τεθούν σε ψηφοφορία οι τροπολογίες πριν από την προσωρινή συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του Κανονισμού, και ο Daniel Dalton (εισηγητής) ο οποίος εκφράζει την αντίθεσή του.

Με ΟΚ (129 υπέρ, 514 κατά, 22 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0149)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία, ο Juan Fernando López Aguilar.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Νοεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου