Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0144(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0018/2018

Esitatud tekstid :

A8-0018/2018

Arutelud :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Hääletused :

PV 12/03/2019 - 9.15
CRE 12/03/2019 - 9.15

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0149

Protokoll
Teisipäev, 12. märts 2019 - Strasbourg

9.15. Kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta (ECRIS-TCN-süsteem) ***I (hääletus)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada ja toetada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteem), ning muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Hääletus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta toimus 8. veebruaril 2018 (8.2.2018 protokollipunkt 12.6).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

Sõna võtsid Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, et taotleda vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 3, et muudatusettepanekud pandaks hääletusele enne esialgset kokkulepet, ning Daniel Dalton (raportöör), kes oli selle vastu.

Euroopa Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (129 poolt, 514 vastu, erapooletuid 22).

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0149)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Juan Fernando López Aguilar, enne hääletust.

Viimane päevakajastamine: 6. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika