Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0144(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0018/2018

Teksty złożone :

A8-0018/2018

Debaty :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Głosowanie :

PV 12/03/2019 - 9.15
CRE 12/03/2019 - 9.15

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0149

Protokół
Wtorek, 12 marca 2019 r. - Strasburg

9.15. Scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) ***I (głosowanie)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN) i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Głosowanie nad decyzją o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się w dniu 8 lutego 2018 r. (pkt 12.6 protokołu z dnia 8.2.2018).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

Głos zabrali Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL z wnioskiem o poddanie pod głosowanie poprawek przed głosowaniem nad wstępnym porozumieniem zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu oraz Daniel Dalton (sprawozdawca), aby wyrazić sprzeciw wobec tego wniosku.

W GI (przy 129 głosach za, 514 głosach przeciw, 22 głosach wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0149)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Przed głosowaniem - Juan Fernando López Aguilar.

Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności