Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0144(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0018/2018

Predkladané texty :

A8-0018/2018

Rozpravy :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Hlasovanie :

PV 12/03/2019 - 9.15
CRE 12/03/2019 - 9.15

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0149

Zápisnica
Utorok, 12. marca 2019 - Štrasburg

9.15. Centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN) ***I (hlasovanie)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (TCN), s cieľom doplniť a podporiť Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS-TCN), a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovanie sa uskutočnilo 8. februára 2018 (bod 12.6 zápisnice zo dňa 8.2.2018).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

Vystúpili títo poslanci: Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, ktorý požiadal, aby sa v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku pred predbežnou dohodou hlasovalo o pozmeňujúcich návrhoch, a Daniel Dalton (spravodaja) proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 129, proti: 514, zdržali sa hlasovania: 22).

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0149)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Pred hlasovaním Juan Fernando López Aguilar.

Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia