Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0144(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0018/2018

Ingivna texter :

A8-0018/2018

Debatter :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Omröstningar :

PV 12/03/2019 - 9.15
CRE 12/03/2019 - 9.15

Antagna texter :

P8_TA(2019)0149

Protokoll
Tisdagen den 12 mars 2019 - Strasbourg

9.15. Centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN-systemet) ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för att komplettera och stödja det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris-TCN-systemet) och om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 8 februari 2018 (punkt 12.6 i protokollet av den 8.2.2018).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

Inlägg: Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, för att begära att man skulle rösta om ändringsförslagen före den preliminära överenskommelsen, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen, och Daniel Dalton (föredragande) som motsatte sig detta.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (129 röster för, 514 röster mot, 22 nedlagda röster).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0149)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Före omröstningen, Juan Fernando López Aguilar.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy