Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0336(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0435/2018

Внесени текстове :

A8-0435/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Приети текстове :

P8_TA(2019)0155

Протокол
Вторник, 12 март 2019 г. - Страсбург

9.21. Защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент ***I (гласуване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 по отношение на процедура за проверка, свързана с нарушения на правилата за защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчици: Mercedes Bresso и Rainer Wieland (A8-0435/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

Изказа се Gilles Lebreton, от името на групата ENF, за да поиска гласуване на измененията преди гласуването на временното споразумение, съгласно член 59, параграф 3 от Правилника за дейността.

С електронно гласуване (65 гласа „за“, 586 гласа „против“, 11 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0155)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност