Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0336(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0435/2018

Ingivna texter :

A8-0435/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Antagna texter :

P8_TA(2019)0155

Protokoll
Tisdagen den 12 mars 2019 - Strasbourg

9.21. Skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 vad gäller ett kontrollförfarande avseende överträdelser av reglerna om skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Mercedes Bresso och Rainer Wieland (A8-0435/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

Inlägg: Gilles Lebreton för ENF-gruppen, för att begära att man skulle rösta om ändringsförslagen före den preliminära överenskommelsen, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen.

Parlamentet förkastade denna begäran genom elektronisk omröstning (65 röster för, 586 röster emot, 11 nedlagda röster).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0155)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy