Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2575(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0154/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2019 - 9.22

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0156

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

9.22. Απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 13 Φεβρουαρίου 2019 (σημείο 27 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2019).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις12 Μαρτίου 2019 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2019).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 και B8-0164/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 22)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0154/2019

(αντικαθιστά τις B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 και B8-0160/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Luděk Niedermayer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Dan Nica, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Caroline Nagtegaal, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0156)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0153/2019, B8-0162/2019 και B8-0164/2019 καταπίπτουν.)

Τελευταία ενημέρωση: 25 Νοεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου