Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 mars 2019 - Strasbourg

10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Rekommendation Heidi Hautala - A8-0083/2019
Seán Kelly och Daniel Hannan

Betänkande Heidi Hautala - A8-0093/2019
Alex Mayer

Betänkande Daniel Dalton - A8-0219/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Betänkande Michaela Šojdrová - A8-0079/2019
Dominique Bilde, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, José Inácio Faria och Seán Kelly

Betänkande Angelika Niebler - A8-0264/2018
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Seán Kelly

Betänkande Paolo De Castro - A8-0309/2018
Ana Miranda, Notis Marias och Adam Szejnfeld

Betänkande György Schöpflin - A8-0226/2018
Ana Miranda, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Adam Szejnfeld och José Inácio Faria

Betänkande Sandra Kalniete - A8-0073/2019
Andrejs Mamikins och Momchil Nekov

Betänkande Soraya Post - A8-0075/2019
Alex Mayer.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy