Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 12. března 2019 - Štrasburk

14. Předložení dokumentů

1) Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Udělení absolutoria za rok 2017: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise (05824/2019 [01] - C8-0053/2019 - 2018/2166(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Souhrnný rozpočet EU – výkonné agentury (05826/2019 - C8-0054/2019 - 2018/2166(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (05824/2019 [02] - C8-0055/2019 - 2018/2167(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská rada (05824/2019 [03] - C8-0056/2019 - 2018/2168(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (05824/2019 [04] - C8-0057/2019 - 2018/2169(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (05824/2019 [05] - C8-0058/2019 - 2018/2171(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor (05824/2019 [06] - C8-0059/2019 - 2018/2172(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (05824/2019 [07] - C8-0060/2019 - 2018/2173(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Souhrnný rozpočet EU – evropský veřejný ochránce práv (05824/2019 [08] - C8-0061/2019 - 2018/2174(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Souhrnný rozpočet EU – evropský inspektor ochrany údajů (05824/2019 [09] - C8-0062/2019 - 2018/2175(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (05824/2019 [10] - C8-0063/2019 - 2018/2176(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – 8. ERF (05368/2019 - C8-0064/2019 - 2018/2177(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – 9. ERF (05369/2019 - C8-0065/2019 - 2018/2177(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – 10. ERF (05370/2019 - C8-0066/2019 - 2018/2177(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – 11. ERF (05371/2019 - C8-0067/2019 - 2018/2177(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (05825/2019 [01] - C8-0068/2019 - 2018/2178(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND) (05825/2019 [02] - C8-0069/2019 - 2018/2179(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (05825/2019 [03] - C8-0070/2019 - 2018/2180(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (05825/2019 [04] - C8-0071/2019 - 2018/2181(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (05825/2019 [05] - C8-0072/2019 - 2018/2182(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA) (05825/2019 [06] - C8-0073/2019 - 2018/2183(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Udělení absolutoria za rok 2017: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (05825/2019 [07] - C8-0074/2019 - 2018/2184(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

CULT

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (05825/2019 [08] - C8-0075/2019 - 2018/2185(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (EUROJUST) (05825/2019 [09] - C8-0076/2019 - 2018/2186(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (05825/2019 [10] - C8-0077/2019 - 2018/2187(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (05825/2019 [11] - C8-0078/2019 - 2018/2188(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (05825/2019 [12] - C8-0079/2019 - 2018/2189(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (05825/2019 [13] - C8-0080/2019 - 2018/2190(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (05825/2019 [14] - C8-0081/2019 - 2018/2191(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (05825/2019 [15] - C8-0082/2019 - 2018/2192(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) (05825/2019 [16] - C8-0083/2019 - 2018/2193(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) (05825/2019 [17] - C8-0084/2019 - 2018/2194(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (FRONTEX) (05825/2019 [18] - C8-0085/2019 - 2018/2195(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GNSS) (05825/2019 [19] - C8-0086/2019 - 2018/2196(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (05825/2019 [20] - C8-0087/2019 - 2018/2197(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PECH

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro chemické látky (AEPC) (05825/2019 [21] - C8-0088/2019 - 2018/2198(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Zásobovací agentura Euratomu (AA) (05825/2019 [22] - C8-0089/2019 - 2018/2199(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) (05825/2019 [23] - C8-0090/2019 - 2018/2200(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (05825/2019 [24] - C8-0091/2019 - 2018/2201(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (05825/2019 [25] - C8-0092/2019 - 2018/2202(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (AEAPP) (05825/2019 [26] - C8-0093/2019 - 2018/2203(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON, EMPL

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (05825/2019 [27] - C8-0094/2019 - 2018/2204(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (05825/2019 [28] - C8-0095/2019 - 2018/2205(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (05825/2019 [29] - C8-0096/2019 - 2018/2206(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (05825/2019 [30] - C8-0097/2019 - 2018/2207(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (05825/2019 [31] - C8-0098/2019 - 2018/2208(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (05825/2019 [32] - C8-0099/2019 - 2018/2209(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy (ITER) (05827/2019 [01] - C8-0100/2019 - 2018/2211(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Bezpečnost letecké navigace (SESAR) (05827/2019 [02] - C8-0101/2019 - 2018/2212(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2017: Společný podnik – letecký průmysl a životní prostředí (CLEAN SKY) (05827/2019 [03] - C8-0102/2019 - 2018/2213(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2017 - Společný podnik – průmysl založený na biotechnologiích (BBI) (05827/2019 [04] - C8-0103/2019 - 2018/2214(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, REGI

- Udělení absolutoria za rok 2017: Společný podnik – iniciativa pro inovativní léčiva 2 (IIL 2) (05827/2019 [05] - C8-0104/2019 - 2018/2215(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2017: Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH) (05827/2019 [06] - C8-0105/2019 - 2018/2216(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik Shift2Rail (05827/2019 [07] - C8-0106/2019 - 2018/2217(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2017: Elektrické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (ECSEL) (05827/2019 [08] - C8-0107/2019 - 2018/2218(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

2) parlamentní výbory předložily tuto zprávu:

- Zpráva obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ohledně rozsahu a mandátu zvláštních zástupců EU (2018/2116(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

Poslední aktualizace: 6. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí