Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 12. marts 2019 - Strasbourg

14. Modtagne dokumenter

1) Fra Rådet og Kommissionen følgende dokumenter:

- Decharge 2017: Unionens almindelige budget - Europa-Kommissionen (05824/2019 [01] - C8-0053/2019 - 2018/2166(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2017: EU's almindelige budget - Forvaltningsorganer (05826/2019 - C8-0054/2019 - 2018/2166(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2017: Unionens almindelige budget - Europa-Parlamentet (05824/2019 [02] - C8-0055/2019 - 2018/2167(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2017: Unionens almindelige budget - Rådet og Det Europæiske Råd (05824/2019 [03] - C8-0056/2019 - 2018/2168(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2017: Unionens almindelige budget - Domstolen (05824/2019 [04] - C8-0057/2019 - 2018/2169(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2017: Unionens almindelige budget - Revisionsretten (05824/2019 [05] - C8-0058/2019 - 2018/2171(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2017: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (05824/2019 [06] - C8-0059/2019 - 2018/2172(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2017: Unionens almindelige budget - Regionsudvalget (05824/2019 [07] - C8-0060/2019 - 2018/2173(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2017: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (05824/2019 [08] - C8-0061/2019 - 2018/2174(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2017: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (05824/2019 [09] - C8-0062/2019 - 2018/2175(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Decharge 2017: Unionens almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (05824/2019 [10] - C8-0063/2019 - 2018/2176(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Decharge 2017: EU's almindelige budget - 8. EUF (05368/2019 - C8-0064/2019 - 2018/2177(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2017: EU's almindelige budget - 9. EUF (05369/2019 - C8-0065/2019 - 2018/2177(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2017: EU's almindelige budget - 10. EUF (05370/2019 - C8-0066/2019 - 2018/2177(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2017: EU's almindelige budget - 11. EUF (05371/2019 - C8-0067/2019 - 2018/2177(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2017: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (05825/2019 [01] - C8-0068/2019 - 2018/2178(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL, ITRE

- Decharge 2017: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (05825/2019 [02] - C8-0069/2019 - 2018/2179(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (05825/2019 [03] - C8-0070/2019 - 2018/2180(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2017: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA). (05825/2019 [04] - C8-0071/2019 - 2018/2181(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, LIBE

- Decharge 2017: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (05825/2019 [05] - C8-0072/2019 - 2018/2182(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2017: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (05825/2019 [06] - C8-0073/2019 - 2018/2183(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Decharge 2017: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (05825/2019 [07] - C8-0074/2019 - 2018/2184(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

CULT

- Decharge 2017: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (05825/2019 [08] - C8-0075/2019 - 2018/2185(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2017: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) (05825/2019 [09] - C8-0076/2019 - 2018/2186(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2017: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (05825/2019 [10] - C8-0077/2019 - 2018/2187(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (05825/2019 [11] - C8-0078/2019 - 2018/2188(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Decharge 2017: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (05825/2019 [12] - C8-0079/2019 - 2018/2189(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Decharge 2017: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (05825/2019 [13] - C8-0080/2019 - 2018/2190(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2017: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (05825/2019 [14] - C8-0081/2019 - 2018/2191(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (05825/2019 [15] - C8-0082/2019 - 2018/2192(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2017: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) (05825/2019 [16] - C8-0083/2019 - 2018/2193(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (CEPOL) (05825/2019 [17] - C8-0084/2019 - 2018/2194(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) (05825/2019 [18] - C8-0085/2019 - 2018/2195(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, LIBE

- Decharge 2017: Tilsynsmyndigheden for Det Europæiske GNSS (GSA) (05825/2019 [19] - C8-0086/2019 - 2018/2196(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2017: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (05825/2019 [20] - C8-0087/2019 - 2018/2197(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PECH

- Decharge 2017: Det Europæiske Kemikalieagentur (AEPC) (05825/2019 [21] - C8-0088/2019 - 2018/2198(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2017: Euratoms Forsyningsagentur (AA) (05825/2019 [22] - C8-0089/2019 - 2018/2199(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) (05825/2019 [23] - C8-0090/2019 - 2018/2200(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2017: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (05825/2019 [24] - C8-0091/2019 - 2018/2201(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

FEMM

- Decharge 2017: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (05825/2019 [25] - C8-0092/2019 - 2018/2202(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Decharge 2017: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (05825/2019 [26] - C8-0093/2019 - 2018/2203(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON, EMPL

- Decharge 2017: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (05825/2019 [27] - C8-0094/2019 - 2018/2204(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Decharge 2017: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (05825/2019 [28] - C8-0095/2019 - 2018/2205(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2017: Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (05825/2019 [29] - C8-0096/2019 - 2018/2206(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, IMCO

- Decharge 2017: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (05825/2019 [30] - C8-0097/2019 - 2018/2207(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2017: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (05825/2019 [31] - C8-0098/2019 - 2018/2208(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (05825/2019 [32] - C8-0099/2019 - 2018/2209(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2017: Den Internationale Fusionsenergiorganisation (ITER) (05827/2019 [01] - C8-0100/2019 - 2018/2211(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2017: Fællesforetagende - Luftfartssikkerhed (SESAR) (05827/2019 [02] - C8-0101/2019 - 2018/2212(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Decharge 2017: Fællesforetagende - Luftfart og miljø (Clean Sky) (05827/2019 [03] - C8-0102/2019 - 2018/2213(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, TRAN

- Decharge 2017 - Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) (05827/2019 [04] - C8-0103/2019 - 2018/2214(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, REGI

- Decharge 2017: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI) (05827/2019 [05] - C8-0104/2019 - 2018/2215(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE

- Decharge 2017: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (BCB) (05827/2019 [06] - C8-0105/2019 - 2018/2216(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2017: Fællesforetagendet Shift2Rail (05827/2019 [07] - C8-0106/2019 - 2018/2217(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Decharge 2017: Fællesforetagende - Elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (ECSEL) (05827/2019 [08] - C8-0107/2019 - 2018/2218(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

2) Fra udvalgene følgende betænkning:

- Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om anvendelsesområdet og mandatet for EU's særlige repræsentanter (2018/2116(INI)) – kor. udv.: AFET - Ordfører: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

Seneste opdatering: 6. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik