Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 12 marca 2019 r. - Strasburg

14. Składanie dokumentów

1. Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Absolutorium za rok 2017: Budżet ogólny UE – Komisja Europejska (05824/2019 [01] - C8-0053/2019 - 2018/2166(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – agencje wykonawcze (05826/2019 - C8-0054/2019 - 2018/2166(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutorium za rok 2017: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski (05824/2019 [02] - C8-0055/2019 - 2018/2167(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutorium za rok 2017: Budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska (05824/2019 [03] - C8-0056/2019 - 2018/2168(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutorium za rok 2017: Budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (05824/2019 [04] - C8-0057/2019 - 2018/2169(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutorium za rok 2017: Budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (05824/2019 [05] - C8-0058/2019 - 2018/2171(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutorium za rok 2017: Budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (05824/2019 [06] - C8-0059/2019 - 2018/2172(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutorium za rok 2017: Budżet ogólny UE – Komitet Regionów (05824/2019 [07] - C8-0060/2019 - 2018/2173(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutorium za rok 2017: Budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (05824/2019 [08] - C8-0061/2019 - 2018/2174(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutorium za rok 2017: Budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych (05824/2019 [09] - C8-0062/2019 - 2018/2175(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Absolutorium za rok 2017: Budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (05824/2019 [10] - C8-0063/2019 - 2018/2176(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – ósmy EFR (05368/2019 - C8-0064/2019 - 2018/2177(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

- Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – dziewiąty EFR (05369/2019 - C8-0065/2019 - 2018/2177(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

- Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – dziesiąty EFR (05370/2019 - C8-0066/2019 - 2018/2177(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

- Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – jedenasty EFR (05371/2019 - C8-0067/2019 - 2018/2177(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

- Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (05825/2019 [01] - C8-0068/2019 - 2018/2178(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL, ITRE

- Absolutorium za rok 2017: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) (05825/2019 [02] - C8-0069/2019 - 2018/2179(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Absolutorium za rok 2017: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (05825/2019 [03] - C8-0070/2019 - 2018/2180(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (05825/2019 [04] - C8-0071/2019 - 2018/2181(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, LIBE

- Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (05825/2019 [05] - C8-0072/2019 - 2018/2182(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (05825/2019 [06] - C8-0073/2019 - 2018/2183(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Absolutorium za rok 2017: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (05825/2019 [07] - C8-0074/2019 - 2018/2184(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

CULT

- Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Leków (EMA) (05825/2019 [08] - C8-0075/2019 - 2018/2185(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Absolutorium za rok 2017: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust) (05825/2019 [09] - C8-0076/2019 - 2018/2186(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Absolutorium za rok 2017: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (05825/2019 [10] - C8-0077/2019 - 2018/2187(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (05825/2019 [11] - C8-0078/2019 - 2018/2188(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (05825/2019 [12] - C8-0079/2019 - 2018/2189(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (05825/2019 [13] - C8-0080/2019 - 2018/2190(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (05825/2019 [14] - C8-0081/2019 - 2018/2191(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (05825/2019 [15] - C8-0082/2019 - 2018/2192(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Absolutorium za rok 2017: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) (05825/2019 [16] - C8-0083/2019 - 2018/2193(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) (05825/2019 [17] - C8-0084/2019 - 2018/2194(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) (05825/2019 [18] - C8-0085/2019 - 2018/2195(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, LIBE

- Absolutorium za rok 2017: Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (05825/2019 [19] - C8-0086/2019 - 2018/2196(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (05825/2019 [20] - C8-0087/2019 - 2018/2197(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PECH

- Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (05825/2019 [21] - C8-0088/2019 - 2018/2198(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Absolutorium za rok 2017: Agencja Dostaw Euratomu (ESA) (05825/2019 [22] - C8-0089/2019 - 2018/2199(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) (05825/2019 [23] - C8-0090/2019 - 2018/2200(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Absolutorium za rok 2017: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (05825/2019 [24] - C8-0091/2019 - 2018/2201(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

FEMM

- Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) (05825/2019 [25] - C8-0092/2019 - 2018/2202(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON

- Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (05825/2019 [26] - C8-0093/2019 - 2018/2203(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON, EMPL

- Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (05825/2019 [27] - C8-0094/2019 - 2018/2204(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON

- Absolutorium za rok 2017: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (05825/2019 [28] - C8-0095/2019 - 2018/2205(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Absolutorium za rok 2017: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) (05825/2019 [29] - C8-0096/2019 - 2018/2206(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, IMCO

- Absolutorium za rok 2017: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (05825/2019 [30] - C8-0097/2019 - 2018/2207(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (05825/2019 [31] - C8-0098/2019 - 2018/2208(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (05825/2019 [32] - C8-0099/2019 - 2018/2209(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Absolutorium za rok 2017: Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER) (05827/2019 [01] - C8-0100/2019 - 2018/2211(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Absolutorium za rok 2017: Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej (SESAR) (05827/2019 [02] - C8-0101/2019 - 2018/2212(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, TRAN

- Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie – Lotnictwo i środowisko (Czyste niebo) (05827/2019 [03] - C8-0102/2019 - 2018/2213(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, ITRE, TRAN

- Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) (05827/2019 [04] - C8-0103/2019 - 2018/2214(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, REGI

- Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2) (05827/2019 [05] - C8-0104/2019 - 2018/2215(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, ITRE

- Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH) (05827/2019 [06] - C8-0105/2019 - 2018/2216(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (05827/2019 [07] - C8-0106/2019 - 2018/2217(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, TRAN

- Absolutorium za rok 2017: Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL) (05827/2019 [08] - C8-0107/2019 - 2018/2218(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

2) Następujące sprawozdanie zostało złożone przez komisje parlamentarne:

- Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie zakresu działania i mandatu specjalnych przedstawicieli UE (2018/2116(INI)) – komisja AFET – Sprawozdawczyni: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności