Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 12. března 2019 - Štrasburk

15. Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv (2019/2580(RSP))

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Sandra Kalniete za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Amjad Bashir za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gunnar Hökmark, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Laima Liucija Andrikienė, Francisco Assis, Marek Jurek, Judith Sargentini, Marie-Christine Arnautu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kati Piri, Heidi Hautala, Tunne Kelam, Nikos Androulakis, Jaromír Štětina a Liliana Rodrigues.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Jordi Solé, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward a Ana Miranda.

Vystoupil Johannes Hahn.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.13 zápisu ze dne 14.3.2019.

Poslední aktualizace: 6. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí