Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 12. marts 2019 - Strasbourg

15. En europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: En europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne (2019/2580(RSP))

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere Sandra Kalniete for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Amjad Bashir for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gunnar Hökmark, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Laima Liucija Andrikienė, Francisco Assis, Marek Jurek, Judith Sargentini, Marie-Christine Arnautu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kati Piri, Heidi Hautala, Tunne Kelam, Nikos Androulakis, Jaromír Štětina og Liliana Rodrigues.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Jordi Solé, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward og Ana Miranda.

Taler: Johannes Hahn.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.13 i protokollen af 14.3.2019.

Seneste opdatering: 6. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik