Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2150(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0091/2019

Внесени текстове :

A8-0091/2019

Разисквания :

PV 12/03/2019 - 16
CRE 12/03/2019 - 16

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 19.12
CRE 13/03/2019 - 19.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0200

Протокол
Вторник, 12 март 2019 г. - Страсбург

16. Доклад от 2018 г. относно Турция (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Турция [2018/2150(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Kati Piri (A8-0091/2019)

Kati Piri представи доклада.

Изказаха се Melania Gabriela Ciot (действащ председател на Съвета) и Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се Renate Sommer, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lefteris Christoforou, Bas Belder, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, James Carver, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Jordi Solé, Martina Michels, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michaela Šojdrová, Fabio Massimo Castaldo, Jacques Colombier и Kostas Papadakis.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказаха се David Casa, Miltiadis Kyrkos, Geoffrey Van Orden, Jörg Meuthen, Michał Marusik, Eleftherios Synadinos, Esther de Lange, Javi López, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Michaela Šojdrová, Demetris Papadakis, Notis Marias, Angelo Ciocca, Асим Адемов, Eugen Freund, Ангел Джамбазки, David McAllister, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Lefteris Christoforou и Liliana Rodrigues.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Arne Lietz, Julie Ward, Costas Mavrides, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza и Lampros Fountoulis.

Изказаха се Johannes Hahn, Melania Gabriela Ciot и Kati Piri.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 19.12 от протокола от 13.3.2019 г.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност