Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2150(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0091/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0091/2019

Συζήτηση :

PV 12/03/2019 - 16
CRE 12/03/2019 - 16

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 19.12
CRE 13/03/2019 - 19.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0200

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

16. Έκθεση του 2018 για την Τουρκία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την Τουρκία [2018/2150(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Kati Piri (A8-0091/2019)

Η Kati Piri παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Melania Gabriela Ciot (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Λευτέρη Χριστοφόρου, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Jordi Solé, Martina Michels, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michaela Šojdrová, Fabio Massimo Castaldo, Jacques Colombier και Κώστας Παπαδάκης.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι David Casa, Μιλτιάδης Κύρκος, Geoffrey Van Orden, Jörg Meuthen, Michał Marusik, Ελευθέριος Συναδινός, Esther de Lange, Javi López, Ελένη Θεοχάρους, Marie-Christine Arnautu, Michaela Šojdrová, Δημήτρης Παπαδάκης, Νότης Μαριάς, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Eugen Freund, Angel Dzhambazki, David McAllister, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Λευτέρης Χριστοφόρου και Liliana Rodrigues.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Arne Lietz, Julie Ward, Κώστας Μαυρίδης, Ana Miranda, Νεοκλής Συλικιώτης, Eleonora Forenza και Λάμπρος Φουντούλης.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn, Melania Gabriela Ciot και Kati Piri.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 19.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Νοεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου