Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2150(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0091/2019

Ingivna texter :

A8-0091/2019

Debatter :

PV 12/03/2019 - 16
CRE 12/03/2019 - 16

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 19.12
CRE 13/03/2019 - 19.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0200

Protokoll
Tisdagen den 12 mars 2019 - Strasbourg

16. Rapport för 2018 om Turkiet (debatt)
CRE

Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Turkiet [2018/2150(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Kati Piri (A8-0091/2019)

Kati Piri redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Melania Gabriela Ciot (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Renate Sommer för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lefteris Christoforou, Bas Belder för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Jordi Solé, Martina Michels, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová, Fabio Massimo Castaldo, Jacques Colombier och Kostas Papadakis.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: David Casa, Miltiadis Kyrkos, Geoffrey Van Orden, Jörg Meuthen, Michał Marusik, Eleftherios Synadinos, Esther de Lange, Javi López, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Michaela Šojdrová, Demetris Papadakis, Notis Marias, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Eugen Freund, Angel Dzhambazki, David McAllister, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Lefteris Christoforou och Liliana Rodrigues.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Arne Lietz, Julie Ward, Costas Mavrides, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza och Lampros Fountoulis.

Talare: Johannes Hahn, Melania Gabriela Ciot och Kati Piri.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 19.12 i protokollet av den 13.3.2019.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy