Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 март 2019 г. - Страсбург

17. Тълкуване на Правилника за дейността (предприети действия)

Тълкуването на член 171, параграф 1, алинея 1, буква б) от Правилника за дейността, направено от комисията AFCO, беше обявено на пленарното заседание вчера (точка 7 от протокола от 11.3.2019 г.).

При липсата на възражения от страна на политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, съгласно член 226, параграф 4 от Правилника за дейността тълкуването се счита за прието.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност