Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

17. Ερμηνεία του Κανονισμού (επακόλουθες ενέργειες)

Η ερμηνεία του άρθρου 171 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του Κανονισμού, την οποία έδωσε η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, ανακοινώθηκε στη χθεσινή ολομέλεια (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2019).

Επειδή καμία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο δεν αντιτάχθηκαν στην ερμηνεία της επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 226, παράγραφος 4, του Κανονισμού, η ερμηνεία αυτή λογίζεται εγκριθείσα.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Νοεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου