Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 март 2019 г. - Страсбург

19. Извънредна ситуация във Венесуела (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Извънредна ситуация във Венесуела (2018/2628(RSP))

Neven Mimica (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се Esteban González Pons, от името на групата PPE, Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Javier Nart, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Kostas Papadakis, независим член на ЕП, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Ana Gomes и Dita Charanzová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Paulo Rangel, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Teresa Giménez Barbat, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, João Pimenta Lopes и Bill Etheridge.

Изказа се Neven Mimica.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност