Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 12. märts 2019 - Strasbourg

19. Hädaolukord Venezuelas (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Hädaolukord Venezuelas (2018/2628(RSP))

Neven Mimica (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Kostas Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Ana Gomes ja Dita Charanzová.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Paulo Rangel, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Teresa Giménez Barbat, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, João Pimenta Lopes ja Bill Etheridge.

Sõna võttis Neven Mimica.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.

Viimane päevakajastamine: 6. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika