Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 mars 2019 - Strasbourg

19. Nödsituation i Venezuela (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Nödsituation i Venezuela (2018/2628(RSP))

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Kostas Papadakis, grupplös, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Ana Gomes och Dita Charanzová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Paulo Rangel, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Teresa Giménez Barbat, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, João Pimenta Lopes och Bill Etheridge.

Talare: Neven Mimica.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy