Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2115(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0031/2019

Внесени текстове :

A8-0031/2019

Разисквания :

PV 12/03/2019 - 20
CRE 12/03/2019 - 20

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 11.23
CRE 13/03/2019 - 11.23
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0187

Протокол
Вторник, 12 март 2019 г. - Страсбург

20. Последващи мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (разискване)
CRE

Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета и до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно равносметката за последващите мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни [2018/2115(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Anna Fotyga (A8-0031/2019)

Anna Fotyga представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията), от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се Ramona Nicole Mănescu, от името на групата PPE, Eugen Freund, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Indrek Tarand, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Sandra Kalniete, Julie Ward, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Андрей Ковачев, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Paulo Rangel, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Pirkko Ruohonen-Lerner, Notis Marias и Karol Karski.

Изказаха се Neven Mimica и Anna Fotyga.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.23 от протокола от 13.3.2019 г.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност