Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2115(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0031/2019

Predkladané texty :

A8-0031/2019

Rozpravy :

PV 12/03/2019 - 20
CRE 12/03/2019 - 20

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 11.23
CRE 13/03/2019 - 11.23
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0187

Zápisnica
Utorok, 12. marca 2019 - Štrasburg

20. Nadväzujúce opatrenia ESVČ dva roky po predložení správy EP o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii (rozprava)
CRE

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s hodnotením nadväzujúcich opatrení ESVČ dva roky po predložení správy EP o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii [2018/2115(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Anna Fotyga (A8-0031/2019)

Anna Fotyga uviedla správu.

PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Ramona Nicole Mănescu v mene skupiny PPE, Eugen Freund v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Indrek Tarand, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Sandra Kalniete, Julie Ward, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Paulo Rangel, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Pirkko Ruohonen-Lerner, Notis Marias a Karol Karski.

V rozprave vystúpili Neven Mimica a Anna Fotyga.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.23 zápisnice zo dňa 13.3.2019.

Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia