Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0302(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0026/2019

Разисквания :

PV 12/03/2019 - 21
CRE 12/03/2019 - 21

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 11.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0169

Протокол
Вторник, 12 март 2019 г. - Страсбург

21. Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан *** - Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан (разискване)
CRE

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Anna Fotyga (A8-0026/2019)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна [2015/0302M(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Anna Fotyga (A8-0058/2019)

Anna Fotyga представи препоръката и доклада.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията), от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се Bernd Lange (докладчик по становище на комисията INTA), Bogdan Andrzej Zdrojewski, от името на групата PPE, Doru-Claudian Frunzulică, от името на групата S&D, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Ana Gomes и Neena Gill.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Julie Ward, Patricia Lalonde, Bill Etheridge и Fabio Massimo Castaldo.

Изказаха се Neven Mimica и Anna Fotyga.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.5 от протокола от 13.3.2019 г и точка 11.6 от протокола от 13.3.2019 г.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност