Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0302(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0026/2019

Debatter :

PV 12/03/2019 - 21
CRE 12/03/2019 - 21

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 11.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0169

Protokoll
Tisdagen den 12 mars 2019 - Strasbourg

21. Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan *** - Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan (resolution) (debatt)
CRE

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av, på unionens vägnar, samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Anna Fotyga (A8-0026/2019)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan [2015/0302M(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Anna Fotyga (A8-0058/2019)

Anna Fotyga redogjorde för rekommendationen och betänkandet.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Bernd Lange (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Bogdan Andrzej Zdrojewski för PPE-gruppen, Doru-Claudian Frunzulică för S&D-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Ana Gomes och Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward, Patricia Lalonde, Bill Etheridge och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Neven Mimica och Anna Fotyga.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.5 i protokollet av den 13.3.2019 och punkt 11.6 i protokollet av den 13.3.2019.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy