Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2246(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0074/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0074/2019

Συζήτηση :

PV 12/03/2019 - 22
CRE 12/03/2019 - 22

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 11.24
CRE 13/03/2019 - 11.24
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0188

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

22. Συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό, της Ανδόρας και του Αγίου Μαρίνου (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό, της Ανδόρας και του Αγίου Μαρίνου [2018/2246(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Ο Juan Fernando López Aguilar παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Željana Zovko, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Brando Benifei, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Santiago Fisas Ayxelà και Francisco Assis.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bill Etheridge, Ramon Tremosa i Balcells, Νότης Μαριάς και José Inácio Faria.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Juan Fernando López Aguilar.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.24 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Νοεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου