Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2246(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0074/2019

Ingivna texter :

A8-0074/2019

Debatter :

PV 12/03/2019 - 22
CRE 12/03/2019 - 22

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 11.24
CRE 13/03/2019 - 11.24
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0188

Protokoll
Tisdagen den 12 mars 2019 - Strasbourg

22. Associeringsavtal mellan EU och Monaco, Andorra och San Marino (debatt)
CRE

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende associeringsavtalet mellan EU och Andorra, Monaco och San Marino [2018/2246(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Juan Fernando López Aguilar redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Željana Zovko för PPE-gruppen, Brando Benifei för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Santiago Fisas Ayxelà och Francisco Assis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bill Etheridge, Ramon Tremosa i Balcells, Notis Marias och José Inácio Faria.

Talare: Neven Mimica och Juan Fernando López Aguilar.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.24 i protokollet av den 13.3.2019.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy