Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0278(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0188/2017

Внесени текстове :

A8-0188/2017

Разисквания :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Гласувания :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Обяснение на вота
PV 13/03/2019 - 11.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Протокол
Вторник, 12 март 2019 г. - Страсбург

23. Изисквания за достъпност за продукти и услуги ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Едно първоначално разискване беше проведено на 13 септември 2017 г. (точка 16 от протокола от 13.9.2017 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 14 септември 2017 г. (точка 8.1 от протокола от 14.9.2017 г.).

Morten Løkkegaard представи доклада.

Изказа се Ádám Kósa (докладчик по становището на комисията EMPL).

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Изказаха се Julie Ward (докладчик по становището на комисията CULT), Kostadinka Kuneva (докладчик по становището на комисията PETI), Andreas Schwab, от името на групата PPE, Olga Sehnalová, от името на групата S&D, Jana Žitňanská, от името на групата ECR, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Nicola Danti и Sirpa Pietikäinen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Helga Stevens, Bill Etheridge, Notis Marias и Izaskun Bilbao Barandica.

Изказаха се Neven Mimica и Morten Løkkegaard.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.9 от протокола от 13.3.2019 г.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност