Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0278(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0188/2017

Ingediende teksten :

A8-0188/2017

Debatten :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Stemmingen :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Stemverklaringen
PV 13/03/2019 - 11.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Notulen
Dinsdag 12 maart 2019 - Straatsburg

23. Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 13 september 2017 (punt 16 van de notulen van 13.9.2017).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 14 september 2017 (punt 8.1 van de notulen van 14.9.2017).

Morten Løkkegaard leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Ádám Kósa (rapporteur voor advies van de commissie EMPL).

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Julie Ward (rapporteur voor advies van de commissie CULT), Kostadinka Kuneva (rapporteur voor advies van de commissie PETI), Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Olga Sehnalová, namens de S&D-Fractie, Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, Dieter-Lebrecht Koch, Nicola Danti en Sirpa Pietikäinen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Helga Stevens, Bill Etheridge, Notis Marias en Izaskun Bilbao Barandica.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica en Morten Løkkegaard.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.9 van de notulen van 13.3.2019.

Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid