Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0278(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0188/2017

Teksty złożone :

A8-0188/2017

Debaty :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Głosowanie :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Wyjaśnienia do głosowania
PV 13/03/2019 - 11.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Protokół
Wtorek, 12 marca 2019 r. - Strasburg

23. Wymogi dostępności produktów i usług ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Pierwsza debata odbyła się 13 września 2017 r. (pkt 16 protokołu z dnia 13.9.2017).
Pytanie zostało skierowane do komisji przedmiotowo właściwej, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 14 września 2017 r. (pkt 8.1 protokołu z dnia 14.9.2017).

Morten Løkkegaard przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Ádám Kósa (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL).

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Głos zabrali Julie Ward (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Kostadinka Kuneva (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PETI), Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Olga Sehnalová w imieniu grupy S&D, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Nicola Danti i Sirpa Pietikäinen.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Helga Stevens, Bill Etheridge, Notis Marias i Izaskun Bilbao Barandica.

Głos zabrali Neven Mimica i Morten Løkkegaard.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.9 protokołu z dnia 13.3.2019.

Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności