Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0278(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0188/2017

Predkladané texty :

A8-0188/2017

Rozpravy :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Hlasovanie :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Vysvetlenie hlasovaní
PV 13/03/2019 - 11.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Zápisnica
Utorok, 12. marca 2019 - Štrasburg

23. Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 13. septembra 2017 (bod 16 zápisnice zo dňa 13.9.2017).
Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru dňa 14. septembra 2017 (bod 8.1 zápisnice zo dňa 14.9.2017).

Morten Løkkegaard uviedol správu.

V rozprave vystúpil Ádám Kósa (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Julie Ward (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Kostadinka Kuneva (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko), Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Olga Sehnalová v mene skupiny S&D, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Nicola Danti a Sirpa Pietikäinen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Helga Stevens, Bill Etheridge, Notis Marias a Izaskun Bilbao Barandica.

V rozprave vystúpili Neven Mimica a Morten Løkkegaard.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.9 zápisnice zo dňa 13.3.2019.

Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia