Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0278(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0188/2017

Ingivna texter :

A8-0188/2017

Debatter :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Omröstningar :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Röstförklaringar
PV 13/03/2019 - 11.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Protokoll
Tisdagen den 12 mars 2019 - Strasbourg

23. Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

En första debatt hade ägt rum den13 september 2017 (punkt 16 i protokollet av den 13.9.2017).
Ärendet hade, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, återförvisats till det ansvariga utskottet den14 september 2017 (punkt 8.1 i protokollet av den 14.9.2017).

Morten Løkkegaard redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ádám Kósa (föredragande av yttrande från utskottet EMPL).

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: Julie Ward (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Kostadinka Kuneva (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Andreas Schwab för PPE-gruppen, Olga Sehnalová för S&D-gruppen, Jana Žitňanská för ECR-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, Dieter-Lebrecht Koch, Nicola Danti och Sirpa Pietikäinen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Helga Stevens, Bill Etheridge, Notis Marias och Izaskun Bilbao Barandica.

Talare: Neven Mimica och Morten Løkkegaard.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.9 i protokollet av den 13.3.2019.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy