Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 12. märts 2019 - Strasbourg

24. Kiireloomuline vajadus koostada kooskõlas rahapesuvastase direktiiviga kolmandate riikide kohta ELi must nimekiri (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Kiireloomuline vajadus koostada kooskõlas rahapesuvastase direktiiviga kolmandate riikide kohta ELi must nimekiri (2019/2612(RSP))

Melania Gabriela Ciot (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Věra Jourová (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Markus Ferber fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Ralph Packet fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Matt Carthy fraktsiooni GUE/NGL nimel, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo, Ignazio Corrao, Emil Radev, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Emmanuel Maurel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ja José Inácio Faria.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica ja Bill Etheridge.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Melania Gabriela Ciot.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2019 protokollipunkt 11.14.

Viimane päevakajastamine: 6. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika