Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 12. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

24. Rahanpesudirektiivin mukaisesti kiireellisesti käyttöön otettava EU:n musta lista kolmansista maista (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Rahanpesudirektiivin mukaisesti kiireellisesti käyttöön otettava EU:n musta lista kolmansista maista (2019/2612(RSP))

Melania Gabriela Ciot (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Věra Jourová (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Ralph Packet ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Matt Carthy GUE/NGL-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo, Ignazio Corrao, Emil Radev, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Emmanuel Maurel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ja José Inácio Faria.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica ja Bill Etheridge.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Melania Gabriela Ciot.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2019, kohta 11.14.

Päivitetty viimeksi: 6. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö