Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2019 m. kovo 12 d. - Strasbūras

24. Būtinybė skubos tvarka ES lygmeniu sudaryti trečiųjų šalių juodąjį sąrašą pagal Kovos su pinigų plovimu direktyvą (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Būtinybė skubos tvarka ES lygmeniu sudaryti trečiųjų šalių juodąjį sąrašą pagal Kovos su pinigų plovimu direktyvą (2019/2612(RSP))

Melania Gabriela Ciot (einanti Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Markus Ferber PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Ralph Packet ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Matt Carthy GUE/NGL frakcijos vardu, David Coburn EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo, Ignazio Corrao, Emil Radev, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Emmanuel Maurel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ir José Inácio Faria.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica ir Bill Etheridge.

Kalbėjo Věra Jourová ir Melania Gabriela Ciot.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 14 protokolo 11.14 punktas

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 6 d.Teisinė informacija - Privatumo politika