Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 12 maart 2019 - Straatsburg

24. Urgentie van een Europese zwarte lijst van derde landen als bedoeld in de antiwitwasrichtlijn (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Urgentie van een Europese zwarte lijst van derde landen als bedoeld in de antiwitwasrichtlijn (2019/2612(RSP))

Melania Gabriela Ciot (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Věra Jourová (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Markus Ferber, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Ralph Packet, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Matt Carthy, namens de GUE/NGL-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo, Ignazio Corrao, Emil Radev, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Emmanuel Maurel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra en José Inácio Faria.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica en Bill Etheridge.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Melania Gabriela Ciot.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.14 van de notulen van 14.3.2019.

Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid