Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 12 martie 2019 - Strasbourg

24. Urgența stabilirii unei liste negre a UE cu țările terțe în conformitate cu Directiva privind combaterea spălării banilor (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Urgența stabilirii unei liste negre a UE cu țările terțe în conformitate cu Directiva privind combaterea spălării banilor (2019/2612(RSP))

Melania Gabriela Ciot (Președinta în exercițiu a Consiliului) a făcut declarația.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Věra Jourová (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Markus Ferber, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Ralph Packet, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Matt Carthy, în numele Grupului GUE/NGL, David Coburn, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo, Ignazio Corrao, Emil Radev, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Emmanuel Maurel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra și José Inácio Faria.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica și Bill Etheridge.

Au intervenit Věra Jourová și Melania Gabriela Ciot.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.14 al PV din 14.3.2019.

Ultima actualizare: 6 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate