Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 12. marca 2019 - Štrasburg

24. Naliehavosť vypracovania čiernej listiny EÚ tretích krajín v súlade so smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Naliehavosť vypracovania čiernej listiny EÚ tretích krajín v súlade so smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí (2019/2612(RSP))

Melania Gabriela Ciot (úradujúca predsedníčka Rady) vystúpila s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Věra Jourová (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Markus Ferber v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Ralph Packet v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Matt Carthy v mene skupiny GUE/NGL, David Coburn v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo, Ignazio Corrao, Emil Radev, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Emmanuel Maurel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra a José Inácio Faria.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica a Bill Etheridge.

V rozprave vystúpili Věra Jourová a Melania Gabriela Ciot.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.14 zápisnice zo dňa 14.3.2019.

Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia