Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0152A(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0078/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0078/2019

Keskustelut :

PV 12/03/2019 - 25
CRE 12/03/2019 - 25

Äänestykset :

PV 13/03/2019 - 11.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0174

Pöytäkirja
Tiistai 12. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

25. Viisumitietojärjestelmä ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EY) N:o 810/2009, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen 2018/XX [yhteentoimivuudesta annettu asetus] ja päätöksen 2004/512/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 2008/633/YOS kumoamisesta [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Carlos Coelho esitteli mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Bernd Kölmel (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Emil Radev PPE-ryhmän puolesta, Péter Niedermüller S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Juan Fernando López Aguilar ja Andrejs Mamikins.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Notis Marias ja Bill Etheridge.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Carlos Coelho.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.3.2019, kohta 11.10.

Päivitetty viimeksi: 6. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö