Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0152A(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0078/2019

Ingediende teksten :

A8-0078/2019

Debatten :

PV 12/03/2019 - 25
CRE 12/03/2019 - 25

Stemmingen :

PV 13/03/2019 - 11.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0174

Notulen
Dinsdag 12 maart 2019 - Straatsburg

25. Visuminformatiesysteem ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EG) nr. 810/2009, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2016/399, Verordening XX/2018 [de interoperabiliteitsverordening] en Beschikking 2004/512/EG, en tot intrekking van Besluit 2008/633/JBZ van de Raad [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Carlos Coelho leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bernd Kölmel (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Emil Radev, namens de PPE-Fractie, Péter Niedermüller, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Juan Fernando López Aguilar en Andrejs Mamikins.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Bill Etheridge.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Carlos Coelho.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.10 van de notulen van 13.3.2019.

Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid