Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0152A(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0078/2019

Predkladané texty :

A8-0078/2019

Rozpravy :

PV 12/03/2019 - 25
CRE 12/03/2019 - 25

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 11.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0174

Zápisnica
Utorok, 12. marca 2019 - Štrasburg

25. Vízový informačný systém ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (ES) č. 810/2009, nariadenie (EÚ) 2017/2226, nariadenie (EÚ) 2016/399, nariadenie XX/2018 [nariadenie o interoperabilite] a rozhodnutie 2004/512/ES a zrušuje rozhodnutie Rady 2008/633/SVV [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Carlos Coelho uviedol správu.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bernd Kölmel (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Emil Radev v mene skupiny PPE, Péter Niedermüller v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Juan Fernando López Aguilar a Andrejs Mamikins.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Bill Etheridge.

V rozprave vystúpili Dimitris Avramopoulos a Carlos Coelho.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.10 zápisnice zo dňa 13.3.2019.

Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia