Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0248(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0106/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0106/2019

Συζήτηση :

PV 12/03/2019 - 26
CRE 12/03/2019 - 26

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 11.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0175

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

26. Θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Η Miriam Dalli παρουσιάζει την έκθεσή της.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Elly Schlein (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Daniele Viotti (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Jeroen Lenaers, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kristina Winberg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bill Etheridge, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev και Péter Niedermüller.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Νότης Μαριάς και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Miriam Dalli.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Νοεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου